سکالرشیپ یادبود جوزف سَسوَری

هر ساله شرکت امبرلا (Umbrella Co-op) و $500.00 BCMHSS جایزه سکالرشیپ را به یک مهاجر یا پناهنده سیاسی میدهد تا برای ادامه تحصیلات خود از آن استفاده کنند. این سکالرشیپ جایزه ای به یادبود جوزف سَسوَری است. جوزف سَسوَری در سال 1934 به هنگری تولد شده بود و مثل همه کسان دیگر در سال 1956 بعد از فاجعه انقلاب هنگری به کانادا پناهنده شد. او منزل جدید خود را به برتش کولمبیا جاییکه زندگی خود را وقف کمک به دیگران کرده بود پیدا کرد, در ابتدا منحیث کارگر سوسیال در کوتنیز, بعد تر بحیث کارگرکمک کننده معتادین الکهول و مواد مخدر در ونکوور آیلند و بالاخره به عنوان مسؤل اجراآت بهداشتی شد که کانادایی های تازه وارد را در ونکوور کمک میکرد.

در سالهای 1980, سَسوَری با شعبه صحی شهر ونکوور به عنوان رییس قسمت جنوب و شرق پیوست. در آنجا او ضرورت فاحشی را نه تنها برای خدمات صحی, بلکه برای حمل آن خدمات به مهاجرین به زبان خودشان مشاهده کرد. سَسوَری اولین مسؤل رسمی شهر بود که با روش معینی نرس ها و دیگر کارمندانرا که به زبانهای چینایی, پنجابی, ویتنامی و هسپانیایی صحبت میکردند, استخدام کرد. او به سمت یا مقام آموزنده بهداشت چند فرهنگی, تایید کمیته صحی چند فرهنگی همبستگی انجمنهای چند فرهنگی و نمایندگیهای خدماتی, و در شهر ونکوور منحیث رابط روابط مسابقوی انجام خدمت کرده است. دانستن ضرورت برای آگاه بودن نه تنها در ونکوور, بلکه در سر تا سر کانادا, او همچنان دو کنفرانس ملی راجع به مشکلات صحی چند فرهنگی را تنظیم کرد.

کمی قبل از بازنشستگی خود در سال 1994, سَسوَری در بوجود آوردن انجمن خدمات صحی چند فرهنگی بی سی که مهاجرین را در دستیابی به پروگرامهای صحی و پیشگیری کمک میکند, کمک کرد. یک منبع الهام برای اعضای انجمنی بود که کمک مالی سکالرشیپ را کمی بعد از مرگ او در سال 1996 به امید او بطور متداوم اینکه کار او را ادامه داده و تازه واردین کانادا را کمک کنند, تشکیل کردند.