Additional Pages
Custom Links
Connect With Us

Many Faces of Diabetes

بسیاری از چهره های دیابت، برنامه های خاص فرهنگی قومی را برای جوامع در خطر بلند دیابت نوع 2 فراهم می کنند. این برنامه توسط کارگزاران بهداشتی چند فرهنگی از آمریکای لاتین، افغانستانی، جنوب آسیا، سودان جنوبی و جوامع سومالیایی برگزار شد

 

***این یک پروگرام گذشته میباشد***

 

کارگزاران بهداشتی چند فرهنگی (CCHBs) کارکنان بهداشتی مسلط به دو زبان / دوفرهنگ هستند که موانع زبانی و فرهنگی را پر می کنند. آنها با بیماران در جوامع خود برای دسترسی به خدمات پزشکی و اجتماعی و توانمند ساختن آنها برای تصمیم گیریهای آگاهانه کار می کنند. آنها ارتباط بین بیماران و پزشکان خانواده را مستحکم می سازند.

 

کارگزاران بهداشتی چند فرهنگی (CCHBs) برنامه های غربالگری در جوامع خود راه اندازی نمودند که شامل تست های دیابت و ارایۀ پریزنتیشن های معلوماتی مربوط به دیابت نوع 2 و همچنین به اشتراک گذاری یک غذای خوشمزه و سالم با یکدیگر بود. پس از شناسایی افرادی که دارای خطر بالاتری بودند، CCHB هر جامعه یک دوره 6 هفته ای مدیریت خودی را رهبری نمود

 

به طور مشخص، بسیاری از چهره های دیابت با حمایت یک کمیته مشورتی ایجاد شد. این گروه منحصر به فرد, شامل نمایندگان مقامات بهداشتی، دانشگاه ها، شرکای جامعه و کارکنان پروژه بود. آنها برای مدت دو سال به طور مرتب ملاقات نموده تا بصورت دسته جمعی مشکل حل و از ایجاد پروگرامهای خاص قومی به رهبری جامعه حمایت گردد

 

برای خلاصۀ پروژه اینجا کلیک کنید [اطلاعاتی]

 

برای جزئیات بیشتر پروژه اینجا کلیک کنید [خلاصۀ تحقیق]

تماس بگیرید 604 -553- 0633 برای معلومات بیشتر به شماره تلفن

MFD-Food Models
``من دیابت دارم. در این برنامه در مورد آماده نمودن مواد غذائی بسیار آموخته ام. من مقدار روغن را در هنگام پخت و پز غذا تغییر داده و 13 کیلوگرام وزن کم کردم. من احساس خیلی بهتری دارم و مقدار گلوکوز من تقریبا نورمال است. همچنین این بسیار مهم است, زیرا به عنوان سرآشپز, غذا برای رویداد های جامعۀ خود تهیه میکنم.`` اشتراک کننده افغان مدیریت خودی

برنامۀ آزمایشی بسیاری از چهره های دیابت بصورت سخاوتمندانه توسط بنیاد لوسن (Lawson Foundation) و ونسیتی (Vancity) حمایت مالی شد

Vancity logo
Lawson logo

برای حمایت از تعاونی بهداشتی چند فرهنگی امبریلا