Additional Pages
Custom Links
Connect With Us

Umbrella Babies

صدای مادری یا Voces Maternas یک پروگرام به زبان اسپانیایی بوده که توسط کارگزار بهداشت چند فرهنگی به پیش برده میشود و مادران جدید و یا منتظر را قادر میسازد تا انتخابهای آگاهانه در مورد سلامت خود در طول مدت سال ولادی داشته باشند

 

کارگزاران بهداشتی چند فرهنگی (CCHBs) کارکنان بهداشتی مسلط به دو زبان / دوفرهنگ هستند که موانع زبانی و فرهنگی را پر می کنند. آنها با بیماران در جوامع خود برای دسترسی به خدمات پزشکی و اجتماعی, جستجو نمودن سیستم مراقبت های بهداشتی, و توانمند ساختن آنها برای تصمیم گیریهای آگاهانه کار می کنند. آنها ارتباط بین بیماران و پزشکان خانواده را مستحکم می سازند

 

گروه مادران و کودکان صدای مادری (Voces Maternas) توسط یک کارگزار بهداشت چند فرهنگی با تخصص های مختلف بهداشتی تسهیل شده و شامل موضوعاتی مانند چگونگی انتخاب پزشک مادران، بهداشت روانی، تغذیه با شیر مادر و خواب نوزاد است. گروه همچنان در کلاسهای یوگای مادر و کودک, کلاسهای آماده گی تولد نوزاد, و کمک های اولیه برای والدین شرکت میکند

 

[برای خلاصۀ پروژه اینجا کلیک کنید [اطلاعاتی

ارتباط بگیرید [email protected] برای اطلاعات بیشتر به Raquel Velásquez از طریق

IMG_2760
``کارگزار بهداشت چند فرهنگی به من کمک نمود تا سیستم مراقبتهای بهداشتی کانادا را جستجو کنم. این حمایت به من کمک کرد که سلامت خود و کودکم را نیز حفظ کنم.`` اشتراک کننده صدای مادری (Voces Maternas)

صدای مادری (Voces Maternas) با پشتیبانی مالی سخاوتمندانۀ بنیاد ونکوور(Vancouver Foundation) و با کمک گرین شیلد کانادا (Green Shield Canada), ونسیتی (Vancity) و شهرداری نیووستمنستر (City of New Westminster) بصورت آزمایش تطبیق شد

برای حمایت از تعاونی بهداشتی چند فرهنگی امبریلا