Additional Pages
Custom Links
Connect With Us

Volunteer

(فرصت های موجود با کلینیک سیار امبریلا (مه تا اکتبر

 

کلینیک سیار متکی به داوطلبان است تا خدمات پزشکی شدیدا مورد ضرورت را به کارگران موقت مزارع که از مکزیک و گواتمالا برای کار به دره فریزر(Fraser Valley) آمده اند عرضه نماید. تیم کلینیک سیار متشکل از ماهرین بهداشتی دلسوز واعضای خدمه عمومی بوده که به عدالت بهداشتی متعهد هستند و مهاجرانی را که برای صنعت کشاورزی بریتیش کلمبیا بسیار ضروری و مهم هستند حمایت می کنند.

 

برای تمام پست های داوطلبانه, تعهد حداقل یک یکشنبه در ماه, از مه تا اکتبر ضرورت میباشد.

 

ما به دنبال اعضای خدمه، رانندگان و پزشکان عمومی و فیزیوتراپیست های دارای مجوز از بریتیش کلمبیا هستیم. لطفا فرم آنلاین را پر کنید یا فرم داوطلبی ما را دانلود کنید.

 

*پزشکان عمومی دارای مجوز از بریتیش کلمبیا

ما به دنبال پزشکانی هستیم که از کار در یک محیط تیمی لذت برده و تجربه یا علاقه به کار با مهاجران را داشته باشند. تسلط به زبان اسپانیایی الزامی نیست، زیرا پزشکان با یک کارگزار بهداشت چند فرهنگی کار می کنند.

 

*فیزیوتراپیست های دارای مجوز از بریتیش کلمبیا

ما به دنبال فیزوتراپست هایی هستیم که از کار در یک محیط تیمی لذت برئخ و تجربه یا علاقه به کار با مهاجران داشته باشند. تسلط به زبان اسپانیایی
یک امتیازمیباشد، اما الزامی نیست.

*اعضای خدمه

کلینیک سیار بستگی به کمک داوطلبان عمومی در قسمتهای ثبت مراجعین، کمک در داروخانه، اطلاعات بهداشتی بیمار، گفتمان اجتماعی و تنظیم و برپا کردن/ جمع کردن میداشته باشد. ما به دنبال افرادی مسلط به زبان اسپانیایی هستیم، ترجیحا با تجربه در زمینه مراقبت های بهداشتی، توسعه جامعه، یا مهاجرت.

 

*راننده

کلینیک سیار ما در یک تریلر تبدیل شده میباشد که در نیووست مینستر(New Westminster) توقف دارد. تریلر به یک کامیون متصل شده و به موقعیت های مختلف در دره فریزر(Fraser Valley) سفر می کند. ما به دنبال رانندگان با گواهینامه رانندگی معتبر BC و تجربه در بکسل هستیم. تسلط به زبان اسپانیایی یک امتیازمیباشد، اما الزامی نیست.

workers in the fields
UMC Tent Pole Set Up
UMC-Trailer
UMC Joa

داوطلب عمومی برای تعاونی امبریلا

 

 اگر شما علاقه مند به داوطلب شدن در یکی از برنامه های دیگر یا در دفتر ما هستید ، لطفا فرم آنلاین ما را تکمیل کنید. از کمک شما به حمایت از سازمان مان بسیار قدردانی می کنیم، اما با توجه به منابع محدود، تنها در صورت موجودیت یک فرصت، با شما ارتباط خواهیم گرفت.